Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
5 năm trước
#KTX_Cfs7468 3/28/2018 22:42:54 --- "Có ai như tui ko. Viết lên đây những nổi niềm
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs7468 3/28/2018 22:42:54 --- "Có ai như tui ko. Viết lên đây những nổi niềm Từ trong tim ta đang cất giữ Bây giờ trong đầu chỉ hiện lên vài chữ Đcm cái ngôn ngữ anh văn Dẫu biết rằng <a href="https://confession.vn/9700-tu-nhien-co-gau-3-3-3-0h30-co-tin-nhan-en-no-may-chua-ngu-a-thang-mat-net-e-vai-mat-net-tao-chu/" title="nó rất" alt="nó rất">nó rất</a> quan trọng Nhưng ko biết bắt đầu học từ đâu Từ vựng, rồi cấu trúc câu Lại thêm cái viết, xổ từ miệng ra Thế là nản trí của ta Quyết tâm để học như là ăn cơm Thế rồi Mỗi ngày 1 tiếng để ôm Cắn, nhai, nuốt,<a href="https://confession.vn/11694-con-an-nhieu-vao-an-lay-suc-ma-hoc-chu-ma-khong-co-chu-nhu-bo-me-kho-lam-1-ngay-lam-viec-met-m/" title="xé vào" alt="xé vào">xé vào</a> mồng là xong Thế rồi lại cứ long bong 1h xuống nữa còn thì 30 30 ấy thế quá dài Thoi thì 5p 1 ngày ok 5p học cũng thấy phê Và <a href="https://confession.vn/ai-co-emchac-hieu/" title="rồi ta" alt="rồi ta">rồi ta</a> lại bỏ bê học hành Cuối cùng thì lại ăn hành Học đi học lại ta đành bái bai" --- #Cua