Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#KTX_Cfs7459 3/28/2018 23:50:54 --- "Thực trạng của các sinh viên tham gia tình nguyện bây
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs7459 3/28/2018 23:50:54 --- "Thực trạng của các sinh viên tham gia tình nguyện bây giờ. Chắc rằng nhiều bạn sẽ có suy nghĩ giống mình. Mình cũng chẳng có điều kiện kinh tế khá giả, tiền ăn tiền học gói trọn đủ cả. Trường lại phải bắt buộc có 15 ngày công tác xã hội. Bọn sinh viên chúng mình đành phải săn kiếm các chương trình tình nguyện. Đa số các chương trình tình nguyên bây giờ đều có phí tham gia. Phí sinh hoạt đã đành, lại có thêm phí gây quỹ. Không đóng phí gây quỹ thì tự đi gây quỹ. <a href="https://confession.vn/ban-thuoc-loai-nao/" title="Khi" alt="Khi">Khi</a> lấy hàng về bán lại thì tiền đó cũng do mỗi tự <a href="https://confession.vn/11515-chao-cac-ban-minh-khong-phai-hoc-neu-va-minh-cung-cha-i-hoc-o-noi-nao-ca-gia-inh-thi-cung-binh/" title="mình" alt="mình">mình</a> bỏ ra để lấy về. Bọn sv nghèo như tụi mình thì thấy <a href="https://confession.vn/12542-bo-me-nguoi-yeu-bat-chia-tay-vi-minh-thuan-tay-trai-nghe-co-ve-cu-chuoi-nhung-ma-no-la-su-that/" title="việc" alt="việc">việc</a> tham gia tình nguyện đó thiệt khó khăn khi phí tham gia chủ yếu từ 300 trở lên đến tầm gần 500. Các chương trình không phí thì lại hiếm thấy. Tự nhiên hết văn :))) " --- #Cua