Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
5 năm trước
#KTX_Cfs7341 3/14/2018 2:40:32 --- "Thích và không thích Thích một người vốn chẳng cần lý
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs7341 3/14/2018 2:40:32 --- "Thích và không thích Thích một người vốn chẳng cần lý do và không <a href="https://confession.vn/10166-khi-anh-trai-gau-la-mot-game-thu-lau-nam-thi-cac-ae-lam-gi-ung-noi-on-gian-la-i-anh-game-voi-o/" title="thích" alt="thích">thích</a> một <a href="https://confession.vn/12421-yeu-ai-thi-noi-ra-keo-roi-hoi-han-cach-ay-1-tuan-la-tron-24-thang-e-song-tu-lap-tu-kiem-tien-t/" title="người cũng" alt="người cũng">người cũng</a> vậy . Tôi , đã không biết lần thứ bao nhiêu trong cái sự nghiệp vĩ đại là tìm kiếm một nửa của đời mình , lại thêm những thất bại đắng cay ... Mỗi một lần thất bại , tôi lại nhìn lại mình , rồi lại nhìn qua người mà người tôi thích chọn , kết quả là tôi tự cảm thấy mình <a href="https://confession.vn/13492-co-ai-thich-1-cuoc-song-thanh-canh-nhu-minh-ko-_-thu-thuc-minh-m/" title="thua cũng" alt="thua cũng">thua cũng</a> nhiều . Lại tiếp tục , lại nỗ lực nhưng có lẽ vẫn chưa đến đâu cả . lý do thì có cả vạn để lý giải : lúc thì thua vì vẻ ngoài , khi thì thua về cách ăn nói , rồi ngay cả cái tưởng như ưu điểm thì cũng bị đem ra làm lý do đó là không uống rựơu ... thật ra , không thích một người thì dù thế nào cũng sẽ có một lý do mà thôi .Có người bảo tôi kén quá , cũng có thể , nhưng cũng như bao người thôi , đời cũng chỉ có một lần , một người để yêu , một người để lấy về làm vợ thì kén có sao ." --- #Cua