Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#KTX_Cfs7279 --- #1:3/5/2018 1:19:31 "Các bn sẽ làm gì khi biết con bạn thân 10
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_Cfs7279 --- #1:3/5/2018 1:19:31 "Các bn sẽ <a href="https://confession.vn/10351-du-hoc-hay-khong-buoi-trua-ngoi-check-mail-that-sung-suong-vi-uoc-hoc-bong-100-cua-1-truong-ai/" title="làm gì" alt="làm gì">làm gì</a> khi biết con bạn thân 10 <a href="https://confession.vn/13378-khi-yeu-xin-ung-quay-au-lai-cac-ban-a-hom-nay-minh-xin-chia-se-c/" title="năm" alt="năm">năm</a> cũng <a href="https://confession.vn/11551-chac-o-ay-oi-nguoi-a-tung-dai-gai-minh-k57-nam-nay-cung-buoc-sang-nam-3-roi-ma-van-e-minh-tinh/" title="thích người" alt="thích người">thích người</a> yêu mình .... Cho lời khuyên miếng, đang rất bình tĩnh đây" --- #2:3/6/2018 8:28:17 "TOPIC Tại sao mày ế????? ☺☺☺" --- #Cua