Ảnh bìa của undefined
ảnh đại diện của undefined
c/ktxdhqgconfessions
admin
4 năm trước
#KTX_CFS7253 ------------ 3/5/2018 15:46:26 Đi lòng vòng ktx nửa ngày nhờ mấy anh chị ktx
Hình mô tả cho bài confession
#KTX_CFS7253 ------------ 3/5/2018 15:46:26 Đi lòng vòng ktx nửa <a href="https://confession.vn/10057-cuoc-song-luon-cong-bang-toi-va-anh-yeu-nhau-tu-thoi-cap-3-nhung-luc-o-chi-la-tinh-yeu-tuoi-ho/" title="ngày" alt="ngày">ngày</a> nhờ mấy anh chị ktx phụ kiếm xe bị mất, thấy nhìu bạn bất cẩn giống mình để xe dưới tòa <a href="https://confession.vn/12188-cam-giac-toi-te-nhat-co-le-la-on-phuong-nguoi-tung-on-phuong-minh-toi-va-cau-cung-hoc-chung-nh/" title="nhà" alt="nhà">nhà</a>, hi vong mấy bạn bỏ thói quen đó đi, đừng giống <a href="https://confession.vn/12514-neu-khong-u-bao-dung-va-kien-nhan-ung-lua-chon-yeu-nguoi-tung-co-nyc-a-qua-oi-hom-qua-lang-tha/" title="mình" alt="mình">mình</a>, mất của rồi mới xót và thấy mình ngu mấy bạn à ... ------------- #Nắng