Bình luận

#2 đã thẳng thì không bao giờ có sở thich ngắm trai hay follow gì gì đó, trừ khi nó chưa tìm được thằng đàn ông của đời nó nên no ngắm gái cho đỡ buồn thôi
#1 giao nó cho tớ nha, nhà tớ cũng gần TP, nên tớ đi xe máy mang nó về nhà chăm sóc qua tết giúp cậu cũng đc... cho mèo nhà tớ có bạn chơi ^_^