Bình luận

#4 chơi thân kiểu j mà ny kêu bn ngủ lại vs bạn thân :)). Nó thử bn thôi. Nhận lỗi vs ny đi nó còn tha cho nhé :))
#1... Phòng mình có rệp nè... Mình cũng phải công nhận là.ban quản lí ktx thua mấy con rệp phòng mình.... Thốn lắm bạn ạ... Ở rồi biết.