Bình luận

#2 t cũng đã có 1 thằng bạn thân từ lớp 1 đến hết lớp 8. Lớp 9 thì dần dần nhạt đi ko còn thân nữa, lên lớp 10 thì cạch mặt luôn. Rõ khổ mà +.+