Bình luận

Cái thể loại mà như là mình yêu bóng đá dữ lắm rồi coi thường người k rành nhưng cổ vũ cho VN á, loại đó dễ thương hơn đú nhiều, dễ thương vcl ra.
Dù k biết gì nhưang thấy VN rạng danh thì ắt tự hào là điều hiển nhiên. Giờ chưa biết gì thì lên mạng tìm hiểu k có gì đáng xấu hổ cả :v
#1 không xem bóng đá không có nghĩa họ không được thể hiện tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc VN ?? Nguyễn Tiến Dũng, anh đá hay lắm.
Mấy bạn nam đâu có bận áo ngực đâu mà cũng coi áo ngực miết thôi :) Tui tuy không biết gì về bóng đá nhưng thích nghiên cứu TRỌNG TÀI cũng không được xem à ??? :)))