Bình luận

Tất cả đều là lý do, nếu không chịu được những điều như vậy thì đừng mong có thể thành công được. Việc cần làm là GIẢI QUYẾT vấn đề của bản thân chứ không phải ngồi đó mà GIẢI THÍCH.
Câu chuyện thật hay nếu như không có đổ lỗi hay lý do nào. Hết mình với công việc hiện tại bạn chọn. Chuyện gì cũng có giá của nó. Chúc bạn thành công và không còn sự đỗ lỗi trong bất cứ câu nói nào và cứ tiếp tục cho bản thân 1 khoảng thời gian tự nghĩ về mình