Bình luận

1. Từ từ rồi sẽ gặp đúng người, đúng thời điểm. Bớt suy nghĩ về bản thân rằng mình "không ổn" chỗ nào. Xấu, đẹp, ổn hay không ổn thì chờ cái người mà "anh" rung động xuất hiện là biết thôi. Vậy nhé.