Bình luận

#2. Khuyên thế nào chừ. Thời gian..sẽ cho bạn thấy người nào sẽ bên bạn..thân thiết nhất. Nếu k có thì do bạn chọn sai bạn để chơi. Chỉ là mqh xã giao..sẽ chỉ nằm ở xã giao thôi. Kiếm thêm mqh mới. Trong nhiều người..Chắc sẽ có được 1người. #Nắng
#2 cần gì mà phải cố gắng làm hài lòng người , bạn đã cố gắng rất nhiều tức là bạn đã không thật lòng với người khác vậy sao đòi hỏi thật lòng với mình.
# bạn có 2 cách để lựa chọn, 1 là không sống quá tốt với người khác, 2 nếu sống quá tốt với người khác thì đừng mong họ sẽ đối xử với bạn như vậy.