Bình luận

#3 t ngày nào cũng bị đè lúc 3h sáng, muốn ko bị thì thức tới 4h xong đi ngủ nhé :)