Bình luận

#1 bạn ơi có 7 người : Dung Truong , Kim Hương, Kiều Trinh, Trinhtrinh Lê, Dương, Trần Sương và mình . Bạn đang đề cập đến ai =))))))))))))))