Bình luận

#2 bi là cái vẹo vọ gì mình k biết, nhưng mà nữ quen nữ rồi để cho trai ôm trai hôn thì nên để cho trai nện phát tìm về giới tính của mình đi. Mong bạn sớm ngày giác ngộ.
#2 mấy bạn nữ nên đối xử tốt hơn với người yêu mình đi, mấy thằng chung phòng đang chờ chực cơ hội đấy
#2 xã hội bây giờ thật rối ren^^. Cuộc sống này thật là chấm chấm.... trả đĩa bay cho tui về nhà đi....?
#2 ôm hôn...wtf.. chịu trách nhiệm đi... con trai như vậy thường yếu đuối và dễ tổn thương .. đừng để mọi thứ vượt quá giới hạn của nó... và sự hối tiếc dằn vặt thanh xuân...