Bình luận

#1 do bạn không ghen nên hắn thấy nhắc 1 lần được thì nhắc lần tiếp theo chơi. Rồi kể vui vui vừa để nhớ vừa cho bann biết về kỉ niệm xưa mà quên mất cảm xúc của bạn. Có gì thì nhắc khéo người ta nha. Mình cũng thế và mình đã tán sml thằng bồ mình và nói "đừng nghĩ bà không ghen mà được nước kể hoài nha"
#1 nguời ta tin bạn, người ta xem bạn là 1 phần của cuộc sống nên người ta mới dám kể cho bạn nghe những kỉ niệm từng là cuộc sống của họ đấiiii :)))