Bình luận

hổm mới đọc có cái cfs nói nhiều người có tâm lắm...phải suy nghĩ ra câu chuyện hấp dẫn để đăng....k biết nì thật hay giả chời....??