Bình luận

#1 kêu mẹ ở nhà ấy. Hồi xưa t cũng thế mà còn cầm cây chổi nữa nhưng là ở đằng sau lưng cơ chứ không hiện đại như bậy giờ đc nhìn thẳng mặt lun