Bình luận

Trần Bằng khá là giống, khác mỗi chỗ mấy ngày tắm 1 lần, 1 lần tắm 1 tiếng mấy, có khi gần 2 tiếng, mở miệng thì tự nhận mình giỏi. Còn lại giống tất <3
Tao cũng năm 2, cũng miền tây, cũng ở vs năm 1, cũng quần áo unisex..nhưng t đéo phiền vs phòng vì tụi nó cũng sành sạch chút chút...hhhha
Lương Hoài Hương Lăng Hồ Nguyễn Thảo Nguyên Phan Tháihằng hừm như thế này có là gì so vs gái phòng chúng ta