Bình luận

#1 Có một số bạn mời mà kiểu mình ko mua thì nói bóng gió như mình ko có trái tim zậy, haha. Thiệt ra mục đích thì tốt mà cách thực hiện thì hơi có vấn đề. Đi gây quỹ thì đi riêng lẻ thôi, chứ cả đám bu vô 1 đứa thấy tội lắm, mà mình cũng sợ mình trở thành "nạn nhân" như zậy ?. Riết rồi bị người ta nói lạnh lùng, vô cảm hoài ?
#1 Cách tốt hơn là trích tiền đi làm thêm hoặc nhịn ăn nộp cho BTC thôi, mà BTC ko cho làm vậy biết sao giờ :3
#1 Nghĩ cũng thương mấy bạn nên mỗi lần nhận đồ để bán gây quỹ thì mình thường mang về phòng ăn hết, trả tiền cho BTC và ko bán cho bất kì ai :3
#1 bạn mình bảo bán cho người đi làm ý nghĩa hơn ấy vì món đồ k đáng bn vs ngta vs cả ngta cần thì ngta ms mua (v thì nghĩa là các bạn cũng cần bán đồ phù hợp vs họ) chứ sv cũng nghèo hay đủ ăn thôi (hầu hết) nên nhiều khi có lòng mà k có tiền mà có mấy bạn k nỡ từ chối bấm bụng mà mua tội ngta
#1 bạn có thể từ chối tất cả nhóm gây quỹ khác và chỉ mua của mình thôi. Có gì mình sẽ bảo đảm cho bạn được an toàn