Bình luận

Dương Khanh Thịnh Hồ bôi nhọ người thương của a #đm nó. phải giết nó thôi e. mà a méo biết nó ở đâu :V
vãi lạy thánh , qua cfs này rút ra 1 điều: nên đi ỉa trước khi đánh đề :v ...anh ơi cho e hỏi luôn ỉa bón thì đánh con j ạ :))