Bình luận

tau mong hai đứa mi đến được với nhau, chừng về một nhà nhớ viết cái nữa báo tụi tau mừng nghen mi. Chuyện của mi còn ngọt hơn cả ngôn tình, đọc xong tau muốn sâu răng mi nả, nhưng mờ tau vẫn thích. à, tau người miền Bắc á, nỏ phải miền Trung mô, cơ nghe mi xưng dệ thương quạ nên tau bắt chước mi đấy. :v
T nghĩ mi nên đăng bên Gay 18+ cfs tề, đăng bên nớ tụi nó cmt rồi mi sáng mắt ra hỉ, ( giống như mình ngồi coi nó khoe trai vậy nớ ) x2 hổng phải con em chứ con em............
Trời , khổ gê nghe mà bùn vãi mình ế mún bùng nổ ra thì 1 cặp trai nó tình như v trong khi mình méo có 1 bóng hồng nào. Nó đổ r đó tới luôn đi
tau cũng kqt mi thẳng hay cong. chỉ là lâu rồi t chưa nói chuyện với ai giọng miền trung với tau. đọc cách xưng hô thấy thân quen thôi.