Bình luận

#5 mình biết đàn nè bạn. đàn giỏi lại đằng khac :v .. rất yêu thích cải lương và bolero. nếu hợp thì ib ??