Bình luận

Mày đừng quen ai chỉ quen tao thôi nha bạn thân à Chưa quen còn đi chơi ăn uống các kiểu đồ Đừng nói ra mất bạn đó Khi nào hãy xác định mình đủ khả năng lo cho người ta thì tỏ tình hoy. ?
giống i chang chuyện của t luôn :( chỉ tiếc t là thg con trai Kim Ngưu và ở vị trí của bạn nữ kìa :v