Bình luận

#1 học sinh giỏi văn cấp quốc gia hay thủ khoa khoa Ngữ văn thế bạn ơi? Đọc cfs của bạn làm mình cũng muốn ở gần phòng của bạn xong chọc cho bạn tức rồi viết cfs để mình đọc cười tét rún???