Bình luận

#1 cuộc đời t cũng chỉ mua giày cao gót về r vứt xó, hông ấy 2 đứa chơi với nhau đi, cần đếch gì ny ?
#1 Aaaaa cuối cùng cũng thấy cfs nói hộ nỗi lòngg :'( huhu cao mà mảnh mai thì còn đỡ, cao mà mặp sẽ thành nữ titan đó huhuhuhu ~ bên trong thân xác titan vẫn là một tâm hồn thiếu nữ bánh bèo íu đúi thoiii :'(