Bình luận

5 bước để tán gái thành công 1: bạn phải đẹp trai 2: bạn phải thật đẹp trai 3: bạn phải rất đẹp trai 4: nhìn và ôn lại 3 bước trên 5: nếu ko có những bước trên thì chị bỏ cuộc đi