Bình luận

#3 đi bộ từ ktx A ra KHTN mất tầm 10p, đi xe bus 7p tiết kiệm được 3p mà còn đỡ mất sức, chớ vô tới lớp mà lương ướt nhẹp mồ hôi, ngồi thở hồng hộc như chó thì học hành gì nữa. Mà người ta có tiền người ta đi, có đi free đâu mà ý kiến?