Bình luận

#6 Lùn như tui thì kuq ế chổng mông ??? nhưng mà đâu có quy định là lùn hay cao sẽ ế.. Duyên chưa ts thì dù có ching chẹp thì vẫn ế chổng mông nhé :v :v #Xamtrưa