Bình luận

#1 chào bạn, đừng nghĩ vậy :v ai cũng có một kĩ năng gì đó cũng có một điểm đặc biệt gì đó. Hãy tự tin, apply/submit nhiều hơn đi :-s biết đâu trúng sao, hoặc tham gia trong trường lớp, ăn thêm muối để nc cho mặn :> *Hãy nhớ, mình thở ra là đóng góp CO2 cho cây quang hợp tạo O2 để nuôi mấy đứa khác r nhé