Bình luận

#1. chị học Nhân văn. Thứ nhất, tự nhận mình là sinh viên Nhân văn, vui lòng edit lại tất cả các lỗi trước khi viết, vì dù sao cũng là trường thiên về khoa học xã hội, viết sai chính tả, teeancode thì sau này ra xin việc quen tay, out từ vòng CV ráng chịu. Thứ 2, nói trường thì về cfs của trường mà viết. Thứ 3, thang máy sinh ra là để sử dụng, không phải để trưng, quyền sử dụng của mỗi người là như nhau nên nếu người ta có bước vào, bấm lầu 1 em cũng không có quyền nói. Trời nóng chảy mỡ đi bộ lên lầu 4 lầu 5? Okay ai thích sức khỏe dáng đẹp cứ đi, ai cấm? Còn ai không muốn đi cầu thang thì ng ta chờ thang máy, mất thời gian của ng ta đứng chờ chứ đâu có mất thời gian của em. Chị hôm nào khỏe thì đi bộ, hôm nào mệt thì đi thang máy, chị chờ thang mất thời gian của chị chứ có tổn hao bữa cơm của em đâu. Thầy đi xuống cũng vậy, thầy thích thì thầy đi bộ, thầy không thích chen lấn cùng sv thì thầy không đi thang máy thôi. Và thầy hay trò, bước ra khỏi lớp đều là công dân, là bình đẳng, trò nhường thì thầy đi, trò không nhường thầy vẫn xếp hàng hoặc đi bộ xuống cho tiện. Đi bộ xuống cũng không mất sức bằng đi lên. Cuối cùng, ĐỪNG mang mác Nhân văn ra mà chê bai, vì trường tên Khoa học xã hội và nhân văn chứ không phải tên là Nhân văn, em có hiểu ý nghĩa tên trường không? Hay bập bõm hiểu tên trường gói gọn trong hai chữ Nhân văn?