Bình luận

#1 "cfs chỉ để đi xem film không phải thính hay bã đâu nên đừng ngại , tự tin mà tới với mình đi bạn " THế m giới thiệu chiều cao cân nặng các thứ làm gì -_- tuyển bốc vác à