Bình luận

Ôi tổn thương trai spkt quá. spkt đâu có thiếu đâu mà phải qua tít bách khoa vậy thím ơi. Về nhà đi nè hahaha