Bình luận

Mấy bạn mà nói là :''mình cũng dễ nhìn, gọi là đẹp" đến khi gặp k dễ nhìn là lừa cmn dối nhau ngay từ đầu r.