Bình luận

#1 Sao thớt nông cạn thế. Gân tay thì làm được cái éo gì. Cái dưới rốn 20cm mới là chân lý nhé =))