Bình luận

#1 bỏ luôn đi :)))) Thứ đó đáng để cậu yêu? Cậu chia tay trước đi, đừng để nó mở lời chia tay để quay lại với thằng đó Đời còn dài, gái còn nhiều Đừng buồn, mạnh mẽ và vượt qua nhé