Bình luận

#3 đấy..đã nói rồi mà..cứ khoe khoe như vậy ai mà chịu nổi. bị bóp đến nghiện cũng phải thôi. giờ lôi ra đây than thân trách phận. yên phận thì để ny bop tiếp đi.. còn k thì bao nhiêu thanh niên f.a sẵn sàng lâm trận phục vụ eny của thớt đó. than quài. #Nắng