Bình luận

Cả một đời con gái người ta mà quăng bình giết rồi quăng bình cứu! Cố mà quăng bình cứu kịp thời đó ko thì sói giết chết, hoặc là biến thành sói luôn ko chừng! Xin lỗi mình mê ma sói =))))