Bình luận

Hoang mang huần hòe gì. :v Đàn ông chỉ là hạt cát trên sa mạc Đàn bà chỉ giọt nước giữa biển khơi Chỉ có bê đê mới là vũ trụ Nhé