Bình luận

Chúc cậu sớm tìm được những người đàn ông của cuộc đời mình để có thể dọn dzề chung sống lâu dài dzới nhaoooo. P/s : Dẹp mẹ luôn đi nha. :)
Sao thấy bạn này bị ném đá nhiều thế. Mình thấy nội qui này cũng hợp lí mà. Bạn này đưa ra nội qui như thế ắt để mọi người biết tôn trọng người khác thôi từ không gian cá nhân, giấc ngủ đến cái tôi của nhau mà thôi. Hài khi một số bạn nói bạn chủ thớt là đàn bà bome!? Chẳng khác nào các bạn đang biện minh cho sự vô trách nhiệm, thói cẩu thả, sự thiếu tôn trọng đến người khác cũng như cái ý thức hạn hẹp của mình?! Riêng tôi thì hoàn toàn đồng ý với chủ thớt!
Thiết nghĩ chế kiếm phòng trọ ở 1 mình chế đi chế à, cùng đóng chung tiền phòng như nhau mà còn làm hơn mẹ thiên hạ nữa ai chịu cho nổi
Vũ ĐịnhLâm Phát Tài yêu cầu của quỷ này còn dài hơn cả nội quy ktx dán trên tủ của mình nữa mấy men :)))