Bình luận

#1 muôn thuở, tầng 2 thì kệ tầng 2 chứ ? Đóng tiền đủ thì sài đủ. Các ông nghĩ nó vì các ông mà đi bộ thì sao các ông không nghĩ vì nó mà các ông dừng lại chỉ có vài giây. Chờ vài giây cũng la , Sướng quá sinh tật à.