Bình luận

đọc được khúc đầu và thấy rằng bạn thật ngu ngốc, cổ hũ và rất hamlon. Tôi mà có chị như bạn thì tôi block ngay và đ bao giờ nc đâu. Nói tục không quyết định được người xấu kẻ tốt. Bạn bớt lo cho em bạn, để nó tự do đi, tự lo cho thân bạn ấy. :)
Đừng chửi mình chứ mình thấy bạn buồn và khóc những chuyện nhỏ nhặt vãi. Do bạn làm quá lên thôi. Mới có tí xíu mà đọc thấy đau khổ vãi ra :v Bớt bớt