Bình luận

c.sống xh bây h bình đẳng đi, chứ đừng kiểu ng trên kẻ dưới, sống thế cứ bị cảm giác y như bị quản lý, giam cầm vậy. tôi mong xh này luôn bình đẳng, dù giàu nghèo, tuổi tác, chức vụ thế nào thì cũng phải tôn trọng, tử tế với nhau, đừng dùng quyền lực mà đối xử với nhau nữa <3 mình nói bên ngoài chứ k lq coffes này :)
:v sau bao nhiêu năm vẫn ko thay đổi. Giống kiểu ko có tiền mới xin vào chỗ đó ở rồi bị giao tiếp như tát nước vào mặt. Chuyện đập cửa rồi xông vô phòng bất thình lình là chuyện bình thường. Thua!