Bình luận

Nói đi nói lại mình vẫn thấy trg đh sư phạm kỹ thuật là rợn nhất vì năm nào cũng có ng nhảy lầu cùng 1 dãy nhà @@