Bình luận

Nói chung mấy bạn sv như mình phải biết tự bảo vệ mình trước đã, tui cũng đã từng nhắc 1 bạn nữ để đt chỗ ngăn đựng nước của balo trên xe 33. Xong bạn đó chỉ nhìn rồi quay chỗ khác, tới khi mất đừng có khóc, ko ác mồm ác miệng chứ cái tội ngu thì đáng đời lắm...