Bình luận

ủa đang thắc mắc KTX cho nam nữ ở chung hả, hay mình chưa hiểu ý nghĩ sâu xa của thím này đang nói về thằng bạn trong phòng.
Chiều nhạt nắng, ngồi bên cửa sổ, ăn mẩu bánh, nghe Có em chờ, đọc mấy dòng cẩu huyết này, máu hủ nam nổi lên ?