Bình luận

Quỳ. Sống ảo vừa thôi bạn ơi. Bê nguyên cfs của NEU còn xào nấu thành UIT. Làm ơn lắp não vào đi. Sống không có não mà cũng sống được à. Thích bêu rếu trai UIT lắm hả. ~nguồn hình #Nghĩa