Bình luận

Là văn t dở hay do lỗi diễn đạt mà t không thể hiểu sự liên quan giữa mở bài - thân bài - kết bài của cái cfs này vậy ? Xã hội công bằng hay không thì liên quan gì tới việc ở dơ :)) Người ta chịu hết nổi mới viết cfs. Cả phòng ở dơ thì im lặng trong phòng biết với nhau thôi, đằng này còn đòi cfs công bằng cho việc sống lỗi nữa ?? Haiz, ở dơ mà khổ cái không ai hiểu ??