Bình luận

Con trai đi du học cũng có bạn gái ở bên đấy đó thôi. Dù là con trai hay con gái đều yêu thật lòng đó thôi. Cái này là do xa mặt cách lòng, người ở gần bao giờ cũng chiếm ưu thế hơn, thêm vào đó 1 người thì ở xa xôi bận đủ việc còn người ở gần thì có thời gian và điều kiện để cưa đổ, sự quan tâm dù nhiều thế nào cũng chỉ là những lời nói, nhưng cái đánh gục lòng người lại là hành động.