Bình luận

Tóm tắt cfs cho những ai lừa đọc: cơ bản là viết về 1 cô gái bước từ ngôn lù mà cũng có thể là bước ra từ d5 hay d6 :))))